Img

Excel
sadece bir program değildir.

 

Excel analitik iş hayatında
sihirli bir dünyadır.

 

Eğitmenden

Kurumsalexcel.com

Kurumsal Excel Eğitimi farklı olmalıdır. Kurumlar için zaman ve maliyet çok önemlidir. O zaman bu eğitimde size kazandıran yöntemler öğretilmelidir.”

"Aynı şirketten birden fazla katılımcı olması sonucu bu gruba anlatılan her Excel Eğitimi kurumsal eğitim değildir. Kurumsal Excel Eğitimi iş hayatının pratik düşünme sistemini, bakış açılarını, iş bitirme yöntemlerini ve analiz gücünü kullanma becerisini kapsamalıdır."

Eğitmen Ulaş Çardak

Kurumsal Excel Eğitimi Nedir?

İşletmeler ve ilgili tüm kuruluşlar işlerini yaparken çeşitli uygulamalara, çözümlere, analiz yöntemlerine ve benzer yapılara ihtiyaç duyarlar. Excel bu ihtiyaçlara çok yönlü, etkin, pratik bir şekilde cevap verebilen çok güçlü bir programdır. Kurumsal Excel Eğitiminden bahsedilebilmesi için, bu eğitim öncelikle zaman kazandıran, iş gücü maliyetini azaltan etkin yöntemleri sunması, fark yaratır olması, bu eğitimi alacak değerli katılımcıların öne çıkmalarına faydalı olması, kurumun günlük işlerinde yeni yapılar kurmalarını sağlaması ve teşvik etmesi gereklidir.Bunların hepsinin ötesinde Excel'in derin sihirli dünyasında analitik düşünmeyi ve Excel'in kullanıcılara nasıl bir çözüm seçenekleri sunduğunun aktarılması gerekir. Aksi takdirde bu kurumsal bir eğitim değil programın kullanım klavuzunu seslendiren standart bir eğitim gibi değerlendirilebilir. Bir eğitmenin Kurumsal Excel Eğitimi sunabilmesi için sadece iyi bir Excel kullanıcısı olması yeterli değildir. İş hayatını çok yönlü olarak iyi bilmeli, yetişkinlerin ve her düzeydeki profesyonellerin eğitim şekline, beklentilerine ve yapılarına çok hakim olmalıdır.Kurumsal Eğitim sonrası değerli katılımcıların, mutlu, keyifli, yeni bilgilerin, yöntemlerin ve ilk defa denenen bazı uygulamaların verdiği heyecan ile eğitim için harcanan saat ve günlerin değerinin verildiğini düşünerek eğitim salonundan ayrılmış olmaları bu eğitimlerin amaçları arasındadır.